TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2009 yılında ADR’ ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) taraf olan Türkiye, 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamının zorunluluğu  ile ilgilidir.

 

 

24.10.2013 Tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin, 30.06.2015 tarihi itibari ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

 

  30.12.2016 Tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere uygulanacak para cezası, 2017 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranının Uygulanması Konulu Genelge ile 3114 Türk Lirası olarak artırılmıştır. Ayrıca aynı genelge ile, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan işletmelere 1206 Türk Lirası para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.


   20.03.2015 Tarih ve 29301 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Tebliğ gereğince, atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların 20.03.2016 tarihi itibari ile en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi veya çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir.