Endüstriyel Atık Yönetimi

   Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince işletmelerin atıklarının oluştuğu kaynaktan, geri kazanım ve bertarafına kadar sorumlu olduğu her aşamada danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


       Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Onay Alma
       Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı Tasarımı 
       Lisanslı Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Taşımacılığı, Geri Kazanımı ve Bertarafı