Sera Gazı İzleme Planı Hazırlanması ve  Onaylatılması

   Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 29.06.2016 Tarihli ve 29757 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince 2015 ve 2016 yıllarına ait doğrulanmış sera gazı emisyon raporları 30/4/2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır.

   Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik EK-1 listesindeki faaliyetleri yürütmekte olan İşletmeler, Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlamadan önce EK-3’te belirtilen ilkeler çerçevesinde sera gazı emisyonlarını izler. RNS Mühendislik bu kapsamda işletmelerin faaliyet kategorisini belirleme, Sera Gazı İzleme Planlarını hazırlama ve onaylatma hizmeti sunmaktadır.

  RNS Mühendislik olarak hazırladığımız Sera Gazı İzleme Planları onaylandı!