LPG Sorumlu Müdürlük

   RNS Mühendislik, 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarının alması zorunlu olan sorumlu müdürlük hizmetini sunmaktadır.

    Bir sorumlu müdür, 1 (bir) dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla 3 (üç) adet otogaz istasyonunda görev alabilir.