BEKRA Bildirimi ve İlgili Yönetmelik Kapsamında Danışmanlık

   31.12.2013 tarihinde yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik gereğince işletimlerin kapsamının belirlenmesi için tehlikeli madde envanteri çıkarılması, alt veya üst seviyeli kuruluş olma durumunda yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

  Alt Seviyeli Kuruluş:  Ek 1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,

Üst seviyeli kuruluş: Ek1,Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade eder.

Tüm Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşlar için ortak yükümlülükler:

-          Bildirim

-          Risk Değerlendirmesi

-          Büyük Kaza Önleme Politikası - BKÖP

-          Domino Etkisi: Bilgi Alışverişi

-          Büyük Bir Kaza Durumunda Yükümlülükler: Eylem, İletişim ve Raporlama

Üst Seviyeli Kuruluşlar için yükümlülükler:

-          Güvenlik Raporu

-          Güvenlik Yönetim Sistemi

-          Dahili Acil Durum Planı: Hazırlanması, Gö zden Geçirilmesi ve Güncellenmesi

-          Harici Acil Durum Planının Hazırlanması için Bilgi P aylaşımı

-          Halkın Bilgilendirilmesi