Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

   28784 Sayı ve 03.10.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince,  Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler; planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi için Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu hazırlatarak Bakanlığa sunarlar. Çevresel Etki Değerlendirme Raporunuzun hazırlanmasında ve takibinde sizlere gerekli desteği sunmaktayız.