Çevresel Danışmanlık Hizmetleri/Çevre İzin ve Lisanslandırma

Tesis veya faaliyetlerin proje aşamasından faal duruma geçme süreleri dahilinde, Çevre Kanunu kapsamındaki bütün mevzuatların gereklerinin yerine getirilmesi ve çevre koruma politikalarının oluşturulması konusunda, uzman kadromuz ile işverenlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

RNS Mühendislik;

 İşletmeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde temsil edecek bir Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi) yetkilendirerek tesisin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve diğer belgelerini alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmektedir.

 Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerde yapılan değişimler/güncellemeler, işverene bildirilerek uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır. - Tesislerde yıllık yapılması gereken atık beyanları (Tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanı, atık yağ beyanı, ambalaj beyanı) takip edilmekte ve süresi içerisinde online sistemden beyan edilmektedir.

 İşletmelerin alması/güncellemesi gerekebilecek ÇED Kapsam Dışı Belgelerinin takibini yapmaktadır.