• Tesis veya faaliyetlerin proje aşamasından faal duruma geçme süreleri dahilinde, çevresel mevzuatların gereklerinin yerine getirilmesi ve çevre koruma politikalarının oluşturulması konusunda, uzman kadromuz ile işverenlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  • 2009 yılında ADR' ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) taraf olan Türkiye, 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.

  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince işletmelerin atıklarının oluştuğu kaynaktan, bertarafına kadar sorumlu olduğu her alanda hizmet sunmaktayız.

  • 29115 Sayı ve 10.09.2014 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, faaliyet konuları yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan işletmeler Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansı alırlar.

  • 28784 Sayı ve 03.10.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler; planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde ...

  • Sürdürülebilir bir çevre sürdürülebilir kalkınma demektir, sürdürülebilir bir kalkınma için çevreyi korumak, sanayilerin en temel politikası olmalıdır.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Tesis veya faaliyetlerin proje aşamasından faal duruma geçme süreleri dahilinde, Çevre Kanunu kapsamındaki bütün mevzuatların
Devamı
Toprak Kirliliği Kapsamında Mühendislik Hizmetleri
İlk aşamada, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara
Devamı
Endüstriyel Atık Yönetimi
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince işletmelerin atıklarının oluştuğu kaynaktan
Devamı
Çevre Etki Değerlendirme
28784 Sayı ve 03.10.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak
Devamı
Sera Gazı İzleme Planı Hazırlanması ve Onaylatılması
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı
Devamı
BEKRA Bildirimi ve İlgili Yönetmelik Kapsamında Danışmanlık
31.12.2013 tarihinde yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Devamı
Eğitim Hizmetleri
21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık
Devamı
Çevre Ölçüm ve Analiz Hizmetleri
RNS Mühendislik olarak; Gürültü, Titreşim, Hava, Emisyon ve Su Ölçümleri
Devamı
LPG Sorumlu Müdürlük
RNS Mühendislik, 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Devamı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
2009 yılında ADR’ ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) taraf olan Türkiye
Devamı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması
İşletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
Devamı